Fiscontrol Consulting | T: 871 57 02 69 Llamar ahora | e-mail: consulting@fiscontrol.com | Calle Pere Dezcallar i Net N11, 2A. Palma

Recursos humanos

RECURSOS HUMANS

LABORAL

  • Auditoria laboral: Estudi i anàlisi del grau de compliment en matèria de Seguretat Social, contractació i en matèria salarial.
  • Tràmits de la Seguretat Social: altes i baixes de treballadors i autònoms, tramitació de prestacions de jubilació, maternitat, paternitat, viudetat…
  • Tramitació de comunicació d’incapacitat temporal o malaltia professional.
  • Altes i baixes d’empleats de la llar.
  • Assessorament en matèria de contractació i bonificacions.
  • Assessorament i assistència en conflictes laborals.

TRÀMITS D’ESTRANGERIA

  • Autoritzacions de residència i treball.
  • Certificats de residència comunitaris.
  • Targetes d’estada per estudis.

SELECCIÓ DE PERSONAL

TREBALLAM AMB: