Fiscontrol Consulting | T: 871 57 02 69 Llamar ahora | e-mail: consulting@fiscontrol.com | Calle Pere Dezcallar i Net N11, 2A. Palma

ÀREA JURÍDICA-MERCANTIL

ÀREA JURÍDICA - MERCANTIL

En aquest àmbit es desenvolupen les següents activitats:
  • Estudi i planificació de l’empresa familiar (successió patrimonial i protocol familiar).
  • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats mercantils.
  • Preparació i tramitació d’escriptures públiques de modificació d’estatuts, canvi d’administradors, de domicili social, d’ampliació/reducció de capital, etc.
  • Estudi i preparació de reestructuracions empresarials: fusions, escissions, bescanvi de valors.

  • Assistència a Juntes Generals de socis i redacció de les Actes corresponents.
  • Preparació i tramitació d’herències i donacions.
  • Interposició de demandes civils.
  • Redacció de tota classe de contractes mercantils.
  • Assessorament en la compravenda d’immobles.
  • Tramitació de marques i patents.