Fiscontrol Consulting | T: 871 57 02 69 Llamar ahora | e-mail: consulting@fiscontrol.com | Calle Pere Dezcallar i Net N11, 2A. Palma

PROFESIONALES

TRIBUTARIOS

FUNDADA POR PEDRO GELABERT

PROFESIONALES

TRIBUTARIOS

FUNDADA POR PEDRO GELABERT

PROFESSIONALS TRIBUTARIS

Treballant en el sector des de 1985.

Som un despatx de professionals amb formació multidisciplinària, fundat per Pedro Gelabert l’any 1985 amb l’objectiu d’oferir un assessorament integral en matèria fiscal, laboral, jurídica i comptable a societats mercantils de qualsevol grandària així com a autònoms.

SERVICIOS

Conoce las áreas en las que nos especializamos.

Àrea fiscal

Servei d’assessorament fiscal integral en tots els àmbits d’actuació i gestió dels diferents tributs corresponents a cada situació en particular.

ÀREA JURÍDICA-MERCANTIL

Serveis jurídics, mercantils i legals en relació amb tota mena d’entitats jurídiques, administracions públiques, i empresaris i professionals individuals.

ÀREA COMPTABLE-FINANCERA

Assessorament integral en matèria comptable i gestió de comptabilitats de  tota activitat econòmica i professional.

RECURSOS HUMANS / GESTORIA COLOM

Assessorament integral en matèria laboral i selecció de personal, així com tramitacions d’estrangeria.

DARRERES NOTÍCIES